Mimari Özelliklerim

    O dönemde yapılan kagir yapıların haricinde kalıcı ve yenilikçi bir yapı olarak Neoklasik üslupla inşa edilen İzmit Saat […]