Dökümantasyon

Bu web sitesini oluşturmamızda temin ettiğimiz yazılı döküman ve fotoğrafların ayrıntılarını aşağıda listeleyeceğiz.

Katkı sunanlara teşekkürlerimizle…

<META HTTP-EQUIV=”Content-type” CONTENT=”text/html; charset=iso-8859-9″>
<META NAME=”description” CONTENT=”İzmit Saat Kulesi”>
<META NAME=”keywords” CONTENT=”izmit saat kulesi, izmit, saat kulesi, kent sembolü, kocaeli saat kulesi, “>
<META NAME=”author” CONTENT=”Uğur Çağlar”>
<LINK REV=”made” href=”mailto:izmitsaatkulesi@hotmail.com “>
<META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”INCLUDE, FOLLOW”>
<META NAME=”revisit-after” CONTENT=”1″>